Nově vytvořené sdružení podnikatelů působících v centru hlavního města chce ve spolupráci s městskou částí Prahy 1 zmapovat škody na turismu způsobené negativním dopadem pandemie a navrhnout způsoby jejich řešení. Centrum Prahy je totiž srdcem celé České republiky a za výrazné zlepšení svého stavu v posledních třiceti letech vděčí zejména turistickému ruchu. Navíc Praha je pro turisty z celého světa bránou i do České republiky – do dalších regionů míří zahraniční turisté primárně z hlavního města, které je tak základem celého českého turistického ruchu.

V rámci sdružení budeme usilovat o udržitelnou turistiku, která je přínosem pro všechny. Chceme zabránit nebezpečí nezvratitelné změny skladby služeb v centru metropole z důvodu dopadu pandemie koronaviru, která by měla za následek i horší strukturu zahraničních turistů. Naopak zkvalitnění skladby turistů přinese zvýšení hodnoty a kvality služeb v centru i pro rezidenty a obyvatele celé republiky. Důležité je i rozšíření o turisty z ČR a zvýšení počtu obyvatel centra Prahy tak, aby centrum skutečně žilo.

Sdružení hodlá upozorňovat na problém chybějících turistů a jeho ekonomické dopady na celou republiku a nastartovat diskuzi na toto téma. Chce tak prosadit pomoc turistickému sektoru v celé ČR a provozovnám na dobu, než se přizpůsobí nové realitě. Členem sdružení se může stát jakýkoliv subjekt, který působí v Praze 1 – má zde provozovnu, obchod, kanceláře, vlastní zde nemovitosti atp.

Zakládající členové

CROWN-WSF spol. s r.o. – ALCRON HOTEL PRAGUE
(IČ: 63077931)

Crestyl real estate, s.r.o.
( IČ: 25053175)

Zátiší Catering Group a.s.
(IČ: 15269574)


Výbor

Michal Chour

Předseda

  • generální ředitel hotelu Alcron Hotel Prague
  • prezident Americké obchodní komory ČR

David Mazáček, MRICS

Člen

  • ekonom
  • ředitel Institutu Strategického Investování FFÚ VŠE
  • hlavní analytik developerské a investiční skupiny Crestyl

Sanjiv Suri

Člen

  • zakladatel a prezident Zátiší Catering Group