Kvůli absenci turistů hrozí v hlavním městě ekonomický kolaps mnoha firem, který by vedl k degradaci celého centra Prahy. Naše sdružení Centrum žije! – spolek pro restart Prahy chce pomoci provozovatelům v centru hlavního města, a tak i celé české ekonomice.

Myšlenka založit spolek, ve kterém by se sdružily všechny důležité obory a který by přišel s návrhy a podněty na zlepšení situace v centru Prahy, se objevila už v minulosti. Koronavirová krize vše uspíšila a byla pro nás jakýmsi impulsem, abychom se založením spolku více neotáleli. Již před koronakrizí jsme v podstatě neustále řešili napříč obory problémy, které se týkaly většiny z nás. Aktuální hrozby související s dopady samotné pandemie nemoci COVID-19 a s následky opatření proti jejímu šíření jsou daleko závažnější a představují bezprostřední existenční ohrožení obrovské spousty podnikatelů, tedy zaměstnavatelů a tím i zaměstnanců v Praze, především pak v jejím centru.

Tato dramatická situace ale podle nás může zároveň představovat příležitost, jak společně zkonstruovat návrh řešení, který by nejenom nám pomohl z aktuální krize způsobené pandemií COVID-19, ale který zlepší kvalitu centra Prahy a všeobecně život v něm i s ohledem na problémy, které tu byly již před koronakrizí.

Například náš hotel Alcron zasáhla koronavirová krize opravdu tvrdě. Situace ale je vážná nejenom u nás, ale i v dalších hotelech v centru Prahy. Jenže hotelový segment je pouze jedním z článků velkého systému, na který je navázáno mnoho dalších podnikatelů či provozovatelů nejen v centru Prahy, ale napříč celou republikou. V případě, že podnikatelé či provozovatelé neudrží v chodu své firmy a provozovny, desetitisíce lidí přijdou o práci a postupem času se z mnoha objektů v centru Prahy stanou opuštěná místa bez uplatnění a perspektivy. Z výkladní skříně a chlouby České republiky se může rychle stát pusté místo plné prázdných kulis již jen připomínajících nedávný věhlas atraktivní destinace a vyhledávané lokality. Jsem přesvědčen, že tohle nebezpečí si zatím uvědomuje jen málokdo. Většina lidí si nejspíš řekne, vždyť Praha přece patří dlouhodobě mezi deset nejbohatších regionů v rámci Evropské unie, navíc v podstatě s nulovou nezaměstnaností. Tak jaké nebezpečí tu může hrozit?

Náš spolek nemá za cíl pouze upozornit veřejnost a představitele vlády na tuto akutní hrozbu. Pracujeme především na návrzích řešení, které budou pro stát investicí. Investicí, která pomůže nejenom nám, majitelům či provozovatelům, ale pomůže také lidem, kteří nepřijdou o práci, která pomůže zlepšit kvalitu našeho hlavního města. Především však investicí, na které stát v samotném důsledku ještě vydělá. Naším záměrem je, aby pomoc od státu zbytečně nezatěžovala státní rozpočet a byla pro ekonomiku celé republiky výhodná. Bez pomoci státu totiž hrozí kolaps ekonomiky v hlavním městě i života v jeho centru.

Náš spolek je otevřený všem právnickým i fyzickým osobám se vztahem k centru Prahy obecně všem, kterým není osud Prahy lhostejný. Snažíme dívat se za dva, za tři nebo i za čtyři rohy a hledáme cestu, jak zlepšit prostředí v centru Prahy i pomoci udržet stabilitu celé české ekonomiky.  

Michal Chour

Předseda Centrum žije! – spolek pro restart Prahy,

generální ředitel hotelu Alcron

Věnujte prosím zvýšenou pozornost našemu prohlášení k uváděným informacím, které je dostupné zde.