David Mazáček, ekonom a ředitel Institutu strategického investování FFÚ VŠE vysvětluje, jak se ekonomické dopady koronavirové krize v Praze promítnou do ekonomiky celé České republiky. Tvrdí, že kvůli provázanosti jednotlivých segmentů napříč republikou je záchrana centra Prahy klíčová i pro zbytek země.

Jaký význam má Praha a pražská turistika pro českou ekonomiku?

Praha je čtvrtým nejnavštěvovanějším městem v Evropě, takže význam její turistiky je poměrně zásadní. Více než třetina všech turistů, kteří přijedou do České republiky, zůstávají v Praze. A z této třetiny bydlí dle dat hotelů přibližně polovina v centru. Z našich analýz vyplývá, že počet přenocování v poměru k počtu obyvatel je v centru metropole mnohonásobně vyšší, než je republikový průměr.  Navíc na pražskou turistiku, která je tvořena ze zásadní většiny zahraničními turisty, je navázáno mnoho dalších segmentů ekonomiky. Do problémů se dostává nejen hotelový segment, ale také restaurace, maloobchody, obchody na hlavních třídách, dopravci zajišťující dopravu pro turisty, cestovní kanceláře, aerolinky nebo pražské letiště.

Ovlivní ekonomický dopad pandemie v Praze i ekonomiku celé České republiky?

Nejpostiženějším regionem je centrum Prahy. A ano, efekt tohoto poklesu se promítne i do ekonomiky celé země. V pomyslném potravním řetězci ekonomiky státu se určitý pokles postupně projeví všude. Pokud provozovatelé nemají tržby, prvním efektem bude snižování počtu zaměstnanců, objeví se nezaměstnaní, které bude muset živit stát. Stát následně přijde o příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění, bude muset platit podpory v nezaměstnanosti. Také pokud provozovatelé nevydělávají, neodvádí státu daně z příjmu, neodvádí tolik v DPH, neplatí tolik svým dodavatelům a snižují objednávky a tak dále, vzniká multiplikační efekt.

A jak se mě to týká, pokud nejsem z Prahy?

Majitelé nemovitostí, nájemci, hotely či další obchody mají samozřejmě své dodavatele. Z toho, co my zaplatíme v tržbách provozovateli obchodu, jde velká část peněz na nákup zboží a služeb a zaměstnance. Což znamená, že není-li provozovatel schopný platit dodavatelům, není schopen ani objednávat od dodavatelů takové množství, jako mohl objednávat předtím, což může způsobit, že i sami dodavatelé se dostávají do problémů. A tyto subjekty mají své další dodavatele, účetní firmy, právníky, úklidové firmy, firmy, které zajišťují ostrahu. Všichni tito hráči na trhu jsou samozřejmě postižení tím, že nejsou tržby od zákazníků. Jediný, kdo do tohoto řetězce přináší peníze, je totiž právě zákazník. Všichni ostatní vlastně žijí z tržeb, které jim přináší.

Je možné vyčíslit, o kolik klesly obraty v centru Prahy?

Různí se to v jednotlivých segmentech. Například v hotelovém segmentu odhadujeme obsazenost ke konci roku kolem 30 %.  Tržby za rok 2020 odhadujeme kolem 20 % z tržeb roku 2019, ale to se bavíme o hotelech, které po koronaviru vůbec otevřely. To, že obsazenost je 30 % totiž ale ještě neznamená, že jsou 20% i tržby, jelikož většina hotelů musela snížit ceny. U maloobchodů a restaurací očekáváme propad tržeb v centru okolo 40 – 50 % v roce 2020 oproti roku 2019. Při velice nízkých maržích tohoto segmentu, když vám vypadne 40 % tržeb, tak to představuje zásadní problém.

Jsou propady způsobeny jenom absencí turistů, nebo v tom hrají roli i jiné faktory?

Určitě v tom hrají roli i jiné faktory. V centru Prahy je podle odhadů 45 tisíc pracovních míst v kancelářích a dodnes jsou firmy, které mají velkou část zaměstnanců na home office. Některé firmy to tak budou mít třeba i do konce roku. A samozřejmě lidé, kteří v centru nebydlí, tak tam asi nebudou dojíždět na oběd. Podstatný je také dopad, který se nedá vyčíslit ekonomicky – dopad na život. Jakási forma kvality veřejného prostoru a co se stane, když určití provozovatelé zkrachují. Na jejich místo sice eventuálně přijde nový nájemce, ale otázka je, za jak dlouho a kdo to bude.

Jakou zásadní proměnu lze očekávat u pražské turistiky v následující době?

Dlouhodobě očekáváme výraznou změnu například u byznysové turistiky. U klasické turistiky lze předvídat postupný návrat, příští letní sezónu předpokládáme výrazné zlepšení oproti dnešku, za další rok bychom se mohli dostat na obdobná čísla, ovšem u byznysové turistiky bude návrat výrazně delší. V průběhu pandemie totiž firmy zjistily, že mnoho schůzek se dá zvládnout i přes videokonference, tím pádem firmy spíše budou šetřit na zahraničních cestách. Vyvstává otázka, jestli se taková turistika vůbec vrátí ve stejné míře, jako jsme byli doposud zvyklí.

Jak si vede Praha oproti jiným českým městům?

V Praze je propad výrazně vyšší než v jiných městech v České republice. Stačí porovnat, kolik přinášela turistika ročně do státního nebo městského rozpočtu před koronakrizí a nyní. A nezapomínejme, že v Praze pracuje přímo v turistickém ruchu asi 74 tisíc lidí. Podíl turismu v Praze na Českou republiku činí přibližně 35 %.

Přijedou vůbec turisté do Prahy?

Turisté určitě přijedou, jezdí sem proto, aby viděli Prahu. I tak je ale můžeme rozdělit na ty, kteří chtějí vidět Prahu a potom na ty, kteří tu za tři dny pobytu ani nezjistí, kde je Pražský hrad, protože je tady výrazně levnější alkohol než v jiné zemi. Klesne-li úroveň maloobchodu, úroveň služeb, restaurací a hotelů, budeme tu samozřejmě mít více té turistiky, o kterou v Praze nestojíme – třeba právě té takzvané alkoholové. S tím opět souvisí kvalita veřejného prostoru v Praze. Celkově se začne devalvovat jeho hodnota, a to jak finanční, ekonomická, tak i hodnota kvalitativní. Začnou přibývat sociální efekty, u kterých by bylo lepší, kdyby se naopak zmenšovaly. A samozřejmě se to nějakým způsobem projeví i na celkovém veřejného prostoru. Takže myslím, že to jsou důvody, proč je potřeba s tím něco dělat.

Jak se bude situace vyvíjet dál?

Stávající situace je pouze začátek celého problému. Pro mnoho provozovatelů je nyní hlavní sezóna, která jednoduše dobrá nebude. Uvědomme si, že provozovatelé přijdou o ty nejlepší měsíce. Ale na opačnou stranu si myslím, že je to období příležitosti a možnosti zlepšení tohoto segmentu. Přetvořit ho způsobem, který je pro nás žádoucí. Myslím si, že samozřejmě jde i o vytváření image Prahy a České republiky jako takové, aby se nám sem vraceli kvalitní turisté.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost našemu prohlášení k uváděným informacím, které je dostupné zde.