Radikální úbytek zahraničních návštěvníků Prahy pocítili i lidé z mnohdy překvapivých oborů podnikání. Petr Štěpánek je výrobce tradiční české keramiky, představitel 7. generace rodinného řemesla, které vzniklo roku 1790 v jižních Čechách. Vlastní keramickou dílnu KERAT, kde prodává různorodé keramické výrobky – od nádobí, přes vázy až po svícny a další. “Keramiku od nás dnes kupují téměř výhradně turisté ze zahraničí,” říká Štěpánek. Trochu paradoxně tak tradiční česká řemesla za své přežití vděčí poptávce lidí ze zahraničí a často i exotických částí světa. Ti však v současnosti v hlavním městě nejsou.

V 90. letech se zdálo, že vznik společností provozujících maloobchod skýtá možnost prodávat keramiku skrze obchody po celé republice, což by znamenalo zásadní posun od tehdejšího způsobu prodeje koncovým zákazníkům přímo z výrobny. Časem ale zesiloval tlak na marže obchodníků a nabídky, které dílna KERAT dostávala, byly na hranici rentability – nabízená cena výrobku často nepokrývala ani náklady. Při hledání alternativních variant dospěl pan Štěpánek ke spolupráci s firmou Local Artists, která se zabývá prodejem tradiční české výroby typu české sklo, loutky a podobně a cílí dominantně na turistickou klientelu. „Pět let spolupráce s touto firmou pro nás byl téměř zázrak, bez nich bychom tady už dnes pravděpodobně nebyli,“ tvrdí majitel keramické dílny.

Jedno ze šesti prodejních míst Local Artists se nacházelo ve Zlaté uličce v areálu Pražského hradu. Tento obchod, kde se prodávala exkluzivně keramika pana Štěpánka, znamenal zásadní obrat k lepšímu. Se zavedením opatření kvůli pandemii koronaviru a následným odlivem turistů však nedávalo smysl obchod dále provozovat, čímž po období naděje a optimismu přišla rodinná firma KERAT doslova ze dne na den o své hlavní odbytiště.

Z šesti obchodů se Local Artists zeštíhlili na prodejny tři, které se rozhodli udržet minimálně do konce roku, v těch ale tvoří výroba z dílny KERAT jen asi 10 procent veškerého sortimentu. “Kromě prodejů přes Local Artists také provozujeme e-shop, ten jsme však od počátku v roce 2008 koncipovali jen jako doplňkovou službu k našemu businessu, e-shop nemá potenciál zásadně změnit situaci k lepšímu,” vysvětluje Petr Štěpánek. Část výroby každý rok míří také do restaurací a hospod, s tím však za současné situace nelze počítat. „Na Západě se trendem stává prodej na různých trzích a výstavách, to ovšem v našich podmínkách vůbec nezvažujeme. Časová náročnost versus předpokládané tržby nenabízí možnost slušné obživy,“ dodává Petr Štěpánek.

Vystavené výrobky v keramické dílně KERAT.

Situace se negativně podepsala i na dodavatelích pana Štěpánka. „Základní surovina pro nás je hlína, kterou bereme od firmy z Rakovníka. Ti se snaží nalézt nové odběratele již od roku 2008, kdy zkrachovalo mnoho keramických dílen. Nějakou část surovin se jim daří prodat do škol či kurzů výroby keramiky, ale ani tam není situace dnes o mnoho lepší. My jsme odebírali skoro tunu hlíny týdně.“ Štěpánek tak potvrzuje obavy, že negativní multiplikační efekt již dávno probíhá a že krize „centra Prahy“ se rozhodně neomezí pouze na hranice hlavního města.

Současná situace ilustruje i další neméně vážný problém, a sice míru závislosti tradičních řemesel na poptávce z řad zahraničních turistů.  „Popularita keramiky u české klientely periodicky klesá a stoupá, neboli podléhá cyklickým výkyvům. V současnosti se nacházíme ve fázi úpadku a tím více trpíme úbytkem turistů,“ dodává Štěpánek. Existuje tedy reálná hrozba zániku často posledních typicky českých tradičních odvětví. V mnoha evropských státech je péče o historii a dědictví předků běžnou státní agendou, cesta tímto směrem i v České republice by jistě stála za úvahu.

Rozhodl jsem se dílnu v současném režimu udržet do konce roku, kdy se ukáže, jestli naši odběratelé přežijí, nebo z businessu odejdou. Pokud by měli končit, končím také a jdu do důchodu,“ popisuje své možnosti Štěpánek a dodává, že od státu by čekal pomoc především v tom smyslu, že umožní a podpoří návrat turistů do centra Prahy, což je primárním impulsem pro zlepšení situace v celé České republice.

Petr Štěpánek, majitel keramické dílny KERAT.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost našemu prohlášení k uváděným informacím, které je dostupné zde.